Bać się Go pytać? „Mk 9, 30-37”

„Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać”.  

bali się Go pytać” Dlaczego? Może niewiedza jest bezpieczna.

Zamykasz się na poszukiwanie głębi rozumienia Boga i w konsekwencji siebie, z różnych względów, najczęściej lenistwa, usprawiedliwiania zbyt wielkim trudem zmagań ze Słowem Bożym, „Nowego”, które twoje życie powywraca. Boimy się objawionej prawdy o sobie w świetle Słowa Bożego, która stawia w kryzysie wyboru, wymagając zmiany życia do Miłości Agape: „Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje” (troska o nieporadnych)

Niewiedza wydaje się błogim stanem, niestety powoduje lęk przed nierozumianym światem, jak u ludzi starego testamentu. Odkryta Prawda często bywa trudna do przyjęcia i zobowiązuje, ale ostatecznie daje ukojenie.

Reklamy

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑